Rektor Uniwersytetu Gdańskiego Jego Magnificencja dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. nadzw.


Komitet Badań Morza PAN


Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich


Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk


Zakład Geologii Morza Instytutu Oceanografii UG oraz Sekcja Geologii Morza Komitetu Badań Morza PAN mają zaszczyt kolejny raz zaprosić Państwa na cykliczną konferencję naukową "Procesy geologiczne w strefie brzegowej morza - GEOST III". Konferencja ta odbędzie się w dniach 5-8 czerwca 2018 r. w Jastrzębiej Górze. Jest ona kontynuacją spotkań naukowych organizowanych w latach 2013 oraz 2016 i dotyczyć będzie szeroko rozumianej tematyki procesów geologicznych zachodzących obecnie i w przeszłości w strefie kontaktu morza z lądem, ze szczególnym uwzględnieniem strefy brzegowej Morza Bałtyckiego.